Τα προϊόντα μας

Σας παρουσιάζουμε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα εργαστηριακού εξοπλισμού έτοιμο να καλύψει τις ανάγκες οποιουδήποτε εργαστηρίου. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε οποιαδήποτε απορία πάνω σε κάποιο προϊόν.

Αναλώσιμα Υλικά Εργαστηρίου

 • Γάντια Latex
 • Χημικά Αντιδραστήρια
 • Τρυβλία Αποστειρωμένα
 • Υαλικά είδη εργαστηρίου
 • Πλαστικά είδη εργαστηρίου
 • Σακούλες Δειγματοληψίας
 • Πιπέττες μετρήσεως μιας χρήσης αποστειρωμένες

Εργαστηριακά Φίλτρα

 • Μικροβιοκρατή φίλτρα
 • Φίλτρα σύριγγας
 • Φίλτρα Υγρής χρωματογραφίας (H.P.L.C).
 • Φίλτρα Ιοντικής Χρωματογραφίας(IC)
 • Φίλτρα Αποστείρωσης Βιολογικών Δειγμάτων
 • Φίλτρα από Ίνες Υάλου για Αιωρούμενα Στερεά
 • Φίλτρα Περιβαντολογικών Μετρήσεων
 • Φίλτρα ποσοτικού & ποιοτικού Προσδιορισμού(Quantitative-Qualitative)

Όργανα Εργαστηρίου

 • Πεχάμετρα
 • Θερμόμετρα
 • Αγωγιμόμετρα
 • Κλίβανοι Υγρής Αποστείρωσης(Autoclave)
 • Κλίβανοι αποστείρωσης (Ovens)
 • Συσκευές Μέτρησης Θολερότητας
 • Κλίβανοι Ξήρανσης (Ovens)
 • Κλίβανοι Επώασης(Incubators)
 • Θάλαμοι Νηματικής Ροής
 • Οξυγονόμετρα
 • Φασματοφωτόμετρα
 • Υδατόλουτρα
 • Μικροσκόπια
 • Στερεοσκόπια
 • Ζυγοί

Θρεπτικά Υλικά

 • Σε Μορφή Agar-Broth (σκόνες)
 • Έτοιμα υποστρώματα σε αμπούλες 2ml
 • Έτοιμα Υποστρώματα σε τρυβλία, σωληνάρια
 • Έτοιμα Υποστρώματα σε Υάλινες Φιάλες

Βιομηχανικά Φίλτρα

 • Σακόφιλτρα
 • Πρόφιλτρα Θεωρητικού Πόρου
 • Πρόφιλτρα Απόλυτου Πόρου
 • Μικροβιοκρατή-Απόλυτα Φίλτρα Μεμβράνης
 • Φίλτρα Ανοξείδωτα 316 S.S.
 • Υποδοχείς Φίλτρων Πλαστικοί
 • Υποδοχείς Φίλτρων Μεταλλικοί 316 S.S.

Συστήματα Διήθησης

 • Χωνιά Διήθησης
 • Συστοιχία διήθησης 3 και 6 θέσεων
 • Συστήματα διήθησης Υγρής χρωματογραφίας ( HPLC)

Έχετε απορίες;

Η εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων βρίσκεται κοντά σας!